Váš sprostredkovateľ poistenia a finančných prostriedkov INSAL s.r.o.

člen siete INSIA. Sme tu pre vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Nájdeme vám za najvýhodnejšiu cenu!

Rizikové životné poistenie – poistené riziká

Zmyslom rizikového životného poistenia je zabezpečiť svojich blízkych v prípade úmrtia, úrazu alebo choroby poisteného. Pri rizikovom životnou poistení je možné poistiť nasledujúce riziká:

  • smrť poisteného z akéhokoľvek dôvodu,
  • smrť následkom úrazu,
  • trvalé následky úrazu,
  • denné odškodné za nevyhnutnú liečbu úrazu,
  • dennú dávku v prípade práceneschopnosti,
  • dennú dávku v prípade hospitalizácie,
  • vznik kritickej choroby (rakovina, infarkt a podobne).

Porovnanie ceny poistenia

Zadajte, alebo zaškrtnite všetky polia označené *!

Pomocou tohto formulára si môžete porovnať jednotlivé poisťovne a ich produkty rizikového životného poistenia. Do vstupného formuláru je potrebné zadať rok narodenia poisteného, jeho čistý mesačný príjem, druh vykonávanej práce a vzťah k športu. Tieto údaje slúžia pre zatriedenie klienta do rizikovej skupiny.

Výsledkom vyplneného formuláru je tabuľka s mesačnou, štvrťročnou, polročnou a ročnou cenou za poistenie v konkrétnej poisťovni. Pod tabuľkou sú uvedené poistné sumy pre jednotlivé riziká, ktoré môžete upraviť a porovnať ceny poistiek znova s upravenými poistnými sumami. Od výšky zadaných poistných súm závisí celková výsledná cena za poistenie. Ak niektoré riziko nemá byť poistené, poistnú sumu nezadávajte.

V prípade záujmu o niektoré poistenie a doplňujúce údaje o ňom stačí vyplniť jednoduchú žiadosť umiestnenú pri produkte.

Positenie áut, majetku, zodpovednosti
Positenie zamestnancov, cestovné, dôchodkové
Stavebné sporenie, hypotéky, úvery
Copyright © 2020-22 NSAL s.r.o. | Webdesign by TAG design | Kontakt | Cookies | Zásady ochrany osobných údajov