Váš sprostredkovateľ poistenia a finančných prostriedkov INSAL s.r.o. člen siete INSIA. Sme tu pre Vás 24 hodín, 7 dní v týždni.

Nájdeme Vám za najvýhodnejšiu cenu !

Rizikové životné poistenie – poistené riziká

Zmyslom rizikového životného poistenia je zabezpečiť svojich blízkych v prípade úmrtia, úrazu alebo choroby poisteného. Pri rizikovom životnou poistení je možné poistiť nasledujúce riziká:

  1. smrť poisteného z akéhokoľvek dôvodu,
  2. smrť následkom úrazu,
  3. trvalé následky úrazu,
  4. denné odškodné za nevyhnutnú liečbu úrazu,
  5. dennú dávku v prípade práceneschopnosti,
  6. dennú dávku v prípade hospitalizácie,
  7. vznik kritickej choroby (rakovina, infarkt a podobne).

Porovnanie rizikového životného poistenia

Môžete si porovnať jednotlivé poisťovne a ich produkty rizikového životného poistenia. Do vstupného formuláru je potrebné zadať rok narodenia poisteného, jeho čistý mesačný príjem, druh vykonávanej práce a vzťah k športu. Tieto údaje slúžia pre zatriedenie klienta do rizikovej skupiny.

Výsledkom vyplneného formuláru je tabuľka s mesačnou, štvrťročnou, polročnou a ročnou cenou za poistenie v konkrétnej poisťovni. Pod tabuľkou sú uvedené poistné sumy pre jednotlivé riziká, ktoré môžete upraviť a porovnať ceny poistiek znova s upravenými poistnými sumami. Od výšky zadaných poistných súm závisí celková výsledná cena za poistenie. Ak niektoré riziko nemá byť poistené, poistnú sumu nezadávajte.

V prípade záujmu o niektoré poistenie a doplňujúce údaje o ňom stačí vyplniť jednoduchú žiadosť umiestnenú pri produkte.

Vaše meno *

Váš email *

Váš telefón *

Čistý mesačný príjem *

Druh pracovného pomeru *

Športovanie *

Druh vykonávanej práce *

Poistná doba *

Rok narodenia poisťovanej osoby *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Volajte na
0903 660 560

ak potrebujete poradiť či máte nejaký problém kedykoľvek volajte alebo píšte na daniel.nedoroscik@insia.com